Обявления за обществени поръчки:

дата
относно
краен срок
23.03.2010 г.
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и инвалиди и Целодневни детски градини на територията на община Балчик
4.05.2010 г.